Arbete med skulpturer i glasfiberarmerad polyester

Hur man kan gå till väga  vid skapandet av skulptur i glasfiberarmerad polyester.

Märk väl att proceduren är hälsovådlig och man bör skydda sig väl och arbeta på en väl ventilerad plats, helst utomhus.

Utgångsmaterialet är Frigolitskivor, som är en cellplast och finns både mjuk och hård i olika stora och tjocka skivor, eller Polyuretanskivor (Bonocell).  Polyuretan är det starkaste och mest lättarbetade materialet och även det dyraste.  Det behöver ej isoleras  före påläggning av polyeterplast. Materialet bearbetas med såg, kniv, rasp , fil, värmetråd eller värmekniv.

Armering

Som ett inre skelett kan man lämpligen använd sig av armeringsjärn, som schellackeras mot väta. Delar kan fogas samman med plastspik, limmas med vattenbaserat kontaktlitlim  eller speciellt poleuretanlim.

Ytan

Då figuren är uppbyggd, isolerar man frigoliten med gipsbindor doppade i vatten, dessa lindas runt hela figuren. Detta för att frigoliten inte skall komma i kontakt med polyeterplasten, som, kan man säga , äter upp frigoliten. Gäller ej Polyuretan. Då gipsen brunnit och blivit absolut torr, armerar man figuren med glasfibermatta som fästes med polyeterplast plus härdare. Man använder sig av pensel eller roller. Lösningsmedlet för rengöring, är aceton. Ju tjockare lager glasfibermatta man lägger på,  desto starkare blir figuren. Om det behövs, spacklar man med Gelcoatspackel. Mellan lagren slipas lätt för att ge bättre fäste. När lagren ligger på och har härdat, kan man måla figuren med ackrylfärg för att slutligen lägga på ytterligare ett lager polyeterplast plus härdare . Man kan även måla med båtfärg.

Skulpturen är rätt utförd mycket stark och tålig. Kan jämföras med en plastbåt, är byggd som en sådan och bör behandlas som en sådan. Den placeras ut på våren, då isarna går upp och tas in på hösten,  då det fryser till. Alltför stark och långvarig ultraviolett strålning,  kan göra plasten mjuk.

Se galleri med skulpturer i glasfiberarmerad polyester